Tiltaksnivå i skoler og barnehager i Heim

Den 15.01 opphever regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i barneskoler, sfo og barnehager. Kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter. 

Beredskapsledelsen i Heim kommune beslutter at Kyrksæterøra vgs samt alle barneskoler, sfo og barnehager kan gå over til grønt nivå fra 15.01. Ledelsen poengterer at grønt nivå i traffikklysmodellen ikke betyr at de opererer uten tiltak. Grønt nivå innebærer blant annet kontaktreduserende tiltak. Kommunen er positiv til å kunne vurdere tiltaktsnivå i den enkelte skole/bhg etter lokale tilstander og er forberedt på å kunne raskt gå over til gult eller rødt nivå om det vurderes nødvendig. 

Smittesituasjon i Heim

Heim kommune har mottatt melding om 13 positive prøver i perioden 07.01 - 13.01. To av tilfellene er personer som er folkeregistrert i Heim, men oppholder seg i andre kommuner mens en av tilfellene gjelder en som er folkeregistrert i annen kommune, men oppholder seg i Heim.

Folkehelseinstituttet forventer at smittetallene vil øke kraftig fremover, men fastslår at viruset gir mindre alvorlig sykdom. Samtidig kan vi få flere innleggelser når flere blir syke i ukene fremover.

Smitten i Heim er stigende og dette er som forventet. Vi oppfordrer alle til å følge opp med vaksinering. 

Når det gjelder oppdatering av lokale smittetall fremover forventer vi en enda større økning i bruk av selvtester. For å få oversikt over antall smittede i kommunen er vi, per nå, avhengig av at positive selvtester meldes inn til kommunen og at de verifiseres med PCR-testing. Manglende innmelding av positive prøver kan føre til at kommunen ikke får full oversikt over smittetallene og at vi må oppsummere med cirka tall. Om kort tid lanserer vi selvregistrering av positive selvtester i vårt smittesporingssystem ReMin. Vi kommer med mer informasjon når det er aktuelt.

Koronavaksinering i Heim kommune

Det er fortsatt ledige vaksinetimer til koronavaksinering på Kyrksæterøra og Liabø i januar og februar.

 

Heim kommune tilbyr drop-in vaksinering på følgende tidspunkt:

  • torsdag 20.01, kl. 13:10 - 16:00, kommunestyresalen på Liabø
  • fredag 21.01, kl. 14:30 - 17:00, KulØr'n på Kyrksæterøra
  • torsdag 27.01, kl. 12:30 - 15:30, kommunestyresalen på Liabø
  • fredag 28.01, kl. 14:30 - 17:00, KulØr'n på Kyrksæterøa

 

Har du behov for tilrettelegging?

Vil du ta koronavaksine, men får ikke til å møte opp på en av våre vaksinelokaler? Vil vil gjerne komme i kontakt med med deg slik at vi sammen kan finne en god løsning for deg. Kanskje du har behov for tilrettelegging, eller er er usikker og har spørsmål? Ta kontakt med vaksinekoordinator på  416 21 494 . Vi  kan tilby vaksinering i enerom eller mindre lokaler. Det er ikke for seint å ta manglende vaksinedoser!