Søknadsfristen er 20/5-2020. Orientering om ordninga finnes på Landbruksdirektorates nettside; www.landbruksdirektoratet.no. Det kan søkes via nettbasert søknad på Landbruksdirektoratets nettside, eller via papirbasert søknad på samme nettside. 

Papirbasert søknad sendes til Heim kommune.