Ola Morten Teigen (42) er av kommunestyret 08.04.2021 tilsatt som ny kommunedirektør i Heim kommune.  

- Vi har hatt en grundig prosess med ekstern rådgiver, politikere, administrasjon og tillitsvalgte involvert. Søkertilfanget har være godt, vi har flere godt kvalifiserte kandidater og valget falt til slutt på Ola Morten Teigen. Vi er glade for å lande tilsettingsprosessen med et enstemmig vedtak, og ser fram til å samarbeide med Teigen, sier ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune.  

Ola Morten Teigen kommer fra stilling som kommunedirektør i Hadsel kommune. Teigen har god erfaring som toppleder i kommunal sektor og en solid utdanning innenfor ledelse og økonomistyring rettet mot offentlig sektor. Hans evne til utvikling og resultatoppnåelse er godt dokumentert. Han har også politisk erfaring både på kommune- og fylkesnivå. 

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben i Heim kommune, og har startet forberedelsene på å ta med meg familien og flytte dit. Heim har veldig spennende muligheter innenfor blant annet næringsutvikling og turisme, og jeg ser mange muligheter som jeg ønsker å ta tak i. Kommunens ansatte og folkevalgte fremstår profesjonell og opptatt av å skape gode resultater for kommunens innbyggere. Det er en holdning jeg liker, og som jeg ønsker å bygge videre på med fokus på samarbeid og dialog, sier Ola Morten Teigen.