FHI åpner for å fremskynde dose 2

De fleste over 18 år har nå fått sin første vaksinedose og FHI har nå åpnet for at kommunene kan fremskynde 2.doser til sine innbyggere der dette er aktuelt. På grunn av at vi fortsatt har ledige vaksinedoser, velger vi å begynne med fremskynding av 2.dose til noen innbyggere i Heim. 

  • Ansatte i skole og barnehager
  • Personer med 12-ukers intervall mellom 1. og 2.dose

Ansatte i skole og barnehager

For å beskytte de ansatte best mulig ved oppstart i skoler og barnehager, velger Heim kommune å fremskynde vaksinering med dose 2. Disse ansatte jobber tett med barn og unge som per i dag ikke kan vaksineres mot koronavirus. Vi håper at vi kan holde våre skoler og barnehager på grønt nivå slik at våre barn kan få en så normal hverdag som mulig. 

To vaksinedoser beskytter betydelig bedre enn en dose mot deltavarianten av korona-viruset som nå er dominerende også her i regionen. 

Heim kommune har oversikt over aktuelle ansatte og kommer til å tildele disse nye vaksinetimer til dose 2. Det er derfor ikke nødvendig for disse å kontakte kommunen. Dersom du ikke kan møte til den nye vaksinetimen ber vi deg om å kontakte oss på koronatelefon slik at vi kan tildele din time til noen andre.

Personer som fikk time til 2.dose etter 12-ukers intervall

I juni økte FHI intervallet mellom 1. og 2.dose for friske personer under 65 år fra 9 til 12 uker. FHI har nå åpnet for forkorting av intervallet mellom doser. Dette betyr at kommunen kan forkorte intervallet for de som fikk vaksinetime 12 uker etter første dose. Kommunen kommer til å sende ut sms til aktuelle personer med nytt tidspunkt for dose to, men på grunn av at vi må sende ut individulle sms (en per person) kommer dette til å ta tid. Det er ikke nødvendig for innbyggere å kontakte kommunen for å få ny vaksinetime til dose 2.

 

Intervall for personer som får 1.dose

På grunn av logistikk og fordi kommunen ikke har fått beskjed om hvor mange doser vi får etter uke 32 kommer vi til å fortsette å tildele timeavtaler til 2.dose etter 12 uker for personer som tar dose 1. Dersom dette gjelder deg kommer du også til å motta sms på senere tidspunkt med ny vaksinetime for dose 2.