Hvem får tilbudet?

Det er økende kunnskap om at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har dårligere immunrespons etter vaksinasjon med koronavaksiner. De samme gruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier, blant annet fra Norge, viser også at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons ved at de får en tredje vaksinedose.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som får tilbud om 3. dose:

 

Gruppe 1:

• organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. 

 

Gruppe 2:

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Dette inkluderer alle pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (se listen under). Disse kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: 

Dersom du ikke har mottatt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten innen utgangen av uke 41 ber vi om at du kontakter behandlende avdeling på sykehuset for dokumentasjon.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Hvilken vaksinetype anbefales?

Begge mRNA-vaksinene kan benyttes. Koronavaksinene som skal benyttes til 3. dose er mRNA-vaksinene Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna. Begge vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.  

Det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose.  

Medikamentliste

Pasienter som bruker følgende medikamenter for immunmedierte sykdommer får tilbud om 3.dose

medikamentliste[1].png

(1) Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

(2)Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

(3) Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene. 

Hvem setter vaksinen?

De fleste dette gjelder vil kunne vaksineres i sin hjemkommune. Pasienter som er innlagt på sykehus eller som har pågående behandling eller et komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene.

Dersom du faller innenfor gruppen som tilbys en 3.dose i kommunen bes du om å bestille vaksinetime så fort som mulig via vår bestillingsportal ReMin. Husk å velge "3.dose". Du kan også ta kontakt med vaksinekoordinator på telefon 416 21 494 (telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 12 - 13).

Husk å ta dokumentasjon til vaksinetimen.