Individuelle samtaler

Vi tilbyr støttesamtaler eller behandlingssamtaler. Støttesamtaler med fagpersoner kan være nyttig i perioder av livet hvor en opplever kriser, store endringer eller stress. I behandlingssamtaler har man fokus på behandling av lette til moderate psykiske lidelser.

Sorggruppe for etterlatte

Sorgen kan bli lettere dersom man deler den med andre. Vi tilbyr derfor sorggruppe en gang i året i januar/februar, eller ved behov og tilstrekkelig antall påmeldte.

Miljøarbeid

Noen gang kan psykiske utfordringer føre til at man strever med å utføre hverdagslige aktiviteter, og vi kan tilby hjelp til å trene på dette.

Foreldreveiledningskurs (ICDP)

Foreldreveiledningsprogrammet er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen for barn og unge. Det retter seg mot alle foreldre og andre omsorgspersoner med barn i alderen 0-18 år. Foreldreveiledningen bygger på ICDP-programmet (International Child Development Programme). Klinisk sosionom i tjenesten er sertifisert ICDP-veileder. Ta kontakt ved interesse.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10.oktober. Tjeneste for psykisk helsearbeid samarbeider med andre enheter i kommunen og Mental Helse om den årlige markeringen i Heim kommune.

 

Kafe og aktivitetstilbud

Kafé og aktivitetstilbud 

Hver tirsdag og fredag kl.11-13 har vi kafé og aktiviteter på Aktivitetssenteret.

Dette er et tilbud for de som ønsker sosialt felleskap og meningsfulle aktiviteter i hverdagen sin.  

Du må være innskrevet i Psykisk helse og rus for å benytte deg av tilbudet.

Innhold og aktiviteter styres i stor grad av ønsker fra deltagerne.