Kommunen vil med bakgrunn i dette, organisere og arrangere en digital 17. mai-feiring med utgangspunkt i kulØr`n.

Vi er klar over at denne måten å arrangere 17.mai på, vil få konsekvens for den enkelte 17.mai-komiteens muligheter til inntekter.

17. mai-tilskuddet fra kommunen vil derfor bli opprettholdt og utbetalt til den enkelte komite.

Vi oppfordrer samtidig alle 17.mai-komiteer til å ordne seg med egne vipps-nummer slik at innbyggerne kan være med å bidra til den enkelte komite med å vippse et beløp. 

 

Selve arrangementet:

Vi ønsker at alle 17.mai-komiteene får sine respektive talere for dagen til å filme talene og sende denne til oss på forhånd, slik at vi får vist den i det digitale arrangementet.

På grunn av varigheten på arrangementet, ber vi om at hver tale ikke overskrider 7 minutter.

Ønsker komiteene å bidra med annen underholdning, setter vi også pris på dette.

Vi ønsker også å utfordre komiteene til å tenke på muligheten for et annerledes 17. mai-tog i år.  Hva med et 17. mai-tog av forskjellige kjøretøyer og elektronisk korps til? (bilradio)

Komiteen for det digitale arrangementet i Heim, oppfordrer hele kommunen til å sende inn bilder og små filmsnutter fra feiringen. Dette vil bli redigert og sendt fra kulØr`n senere på kvelden.

Alle andre innslag må være komiteen i hende senest 10. mai.

 

Innslag lastes opp på video17mai2020heim@gmail.com

Passord:

17.Mai-Heim-video

 

For å laste opp filer, gå til:

drive.google.com

 

Trykk Ny, og Filopplasting (eller dra og slipp filer hit).

 

 

For komiteen  i Heim kommune

Odd Jarle Svanem

Ordfører