Mange har sommerferie, og mange ønsker å reise utenlands i sommer. For å komme inn i en rekke land trenger du grønt koronasertifikat. EU-regler tilsier at de som er fullvaksinerte, har hatt korona eller kan fremvise en negativ koronatest som ikke er eldre enn 24 timer, får grønt sertifikat.

 

Sikre kapasitet

Testing for reising utenlands er ikke en del av kommunens smittevernarbeid. Kommunens tilbud om koronatester er forbeholdt de som har symptomer på smitte, eller som har vært i nærkontakt med personer som kan være smittet/i situasjoner der de kan ha blitt utsatt for smitte, og de som kommer reisende inn til Norge. For å sikre god nok kapasitet til testing av disse, kan derfor ikke friske personer som ønsker en test foran feriereise til utlandet benytte tilbudet.

Det finnes imidlertid en rekke private tilbud du kan kontakte dersom du ønsker å få tatt en test for å få et grønt sertifikat. 

 

Eksempel på private aktører som tilbyr koronatest

 

FHI - reise.png