Arnt Joar Moen, opprinnelig fra Hovin i Gauldalen, begynte sin yrkeskarriere i 1972 i Bergens privatbank sin avdeling i Trondheim, senere Bergen Bank. Han sluttet i Bergen bank i 1988, og det var kjærlighetens uransakelige veier som gjorde han til Hemnværing. I Hemne kommune startet han i stillingen formannskapssekretær (en stilling med historisk schvung over seg), men har vikariert som både kultursjef og økonomisjef i løpet av tiden i Hemne kommune, i tillegg til å ha vært personalkonsulent. Formannskapssekretariatet innehadde funksjonen sentralbord, og denne staben ble etter hvert utviklet og fikk flere fagområder. Avdelingen fikk navnet Fellestjenester. Arnt Joar ledet denne avdelingen i 8 år, selv etter at Fellestjenester ble omdøpt til Servicekontoret. Han har vært sentral i informasjonsformidling til våre innbyggere og har vært en stødig beredskapskoordinator i mange år. I den siste tiden har han vært prosjektleder for en rekke digitaliseringsprosjekter i Heim kommune. Kommunedirektøren påpeker hvor viktig erfaring er for å få til gode resultater i kommunen:

- Noen tenker kanskje at en prosjektleder for utvikling av digitale løsninger skal være en ungdom med heldøgns tilstedeværelse på sosiale medier. Arnt Joar har vist at kompetanse og erfaring kan gi et minst like godt resultat. Han har den siste perioden i Heim vist et pågangsmot og initiativ som har vært imponerende. Gjennom digitaliseringsprosjekt har han laget løsninger som kommunens innbyggere vil nyte godt av i mange år fremover, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

På bakgrunn av dette burde kallenavnet til Arnt Joar ha vært Mr. Kommune! 

Kommunedirektøren avleverer blomster til Arnt Joar small.jpg

På bildet over: Det ser ut til at det er kommunedirektøren som får blomster da Arnt Joar hadde sin siste dag, men vi kan forsikre dere om at den ble avlevert til riktig person sekunder etter bildet ble tatt!

På spørsmål om hva han kunne tenkt seg å ha fått sagt før han trer inn i pensjonistenes rekker, svarer han dette:

- Jeg vil spesielt trekke frem at jeg har hatt et veldig godt forhold til alle jeg har jobbet med og har hatt mange gode kollegaer. Det mest interessante jeg har jobbet med er informasjon og beredskap. Det er mye spennende å jobbe med i kommune-Norge, og jeg håper at vilkårene til mindre kommuner, slike som Heim kommune, opprettholdes slik at vi har muligheten til å yte gode tjenester også i fremtiden, sier Arnt Joar Moen.

- Arnt Joar har bokstavelig talt i en mannsalder bidratt til Heim og Hemne på en lang rekke felter, og jobbet i det meste av administrasjonens fagområder. Nesten 34 år i kommunens tjeneste står det respekt av, sier en ærbødig kommunedirektør avslutningsvis. 

 

Tusen takk for lang og tro tjeneste, Arnt Joar!