Er vi på nett? Det var spørsmålet som ble tatt opp flere ganger under foreldremøtet, som var et samarbeid mellom Heim kommune, Politiet og Kyrksæterøra videregående skole. Nesten 200 foreldre møtte opp for å lære om nettvet av kompetansepersoner innenfor feltet, men først og fremst via innspill fra ekspertene: ungdommene selv.

- Målet med samlinga var å skape et godt samarbeid mellom skole, foreldre og foresatte og drøfte hvordan vi sammen kan være gode støttespillere og veiledere for barn og unge i kommunen vår. Foreldre og foresatte fikk en nyansert framstilling av barn og unges bruk av sosiale medier, opplyser Siv Sødal, rektor på Sodin skole.

Alle som var involvert i planleggingen var veldig fornøyde med møtet og er svært glad for det store oppmøtet.  

- Godt samarbeid mellom de ulike aktørene ga foreldrene en nyttig kveld med et viktig innhold, forteller Kommunalsjef Svein Johny Forren som har vært en nøkkelperson under planlegginsprosessen.

Guttorm Helgøy ved Læringsmiljøsenteret ga foreldre og lærere mange gode råd når det gjelder det han kaller den digitale lekeplassen til dagens barn og unge: vis interesse og engasjement for det livet de har på nett, spille sammen eller se på videoer sammen og skape en felles forståelse for både fordeler og ulemper med bruk av diverse nettsider og apper. Videre anbefaler han at vi ser på nettbruk som en fritidsaktivitet som kan sidestilles med andre aktiviteter med tanke på hvordan vi kommuniserer med barna. Vi er ofte flinke til å spørre hvordan de har hatt det på trening, men lite flinke til å stille spørsmålet «hvordan har du hatt det på nett i dag?». 

Politiet i Trøndelag fortalte om sitt arbeid for å gjøre ungdommene våre til trygge brukere av nettet. De informerte om hva barn og voksne bør se etter for å unngå både svindel og potensielle farlige situasjoner. Videre kunne de forteller om Politiets Nettpatrulje i Trøndelag. Nettpatruljen, som består av tre unge politibetjenter, jobber for å slå ned kriminalitet på nett i tillegg til forebyggingsarbeid ved å spre informasjon direkte til barn, unge og voksne.

- Politets primærstrategi er forebygging, men vi klarer ikke det alene. Det var spennende for Politiets Nettpatrulje Trøndelag å se hvordan Heim jobber med dette temaet. Det er noe vi skal ta med oss videre i vårt arbeid med andre kommuner og lokalt politi. Det varmet mitt forebyggende hjerte å se at foreldre, skole og kommune i Heim er på lag for at ungdommene skal ha det bra både fysisk og på nett, sier Anita Kjønnøy fra Politiets Nettpatrulje Trøndelag.

Sju ungdommer stilte også opp for å prate åpen og ærlig om sin bruk av sosiale medier inkludert TikTok og Snap. De kom med kloke råd og refleksjoner rundt selvregulering av internettbruk samt råd og tips til foreldre om bruken av forskjellige apper.

Det var ikke bare ansatte selv som var fornøyd med kvelden. Mange av foreldrene har gitt positiv tilbakemelding på møtet i Hemnehallen.

- Det var veldig informativt og interessant. Det var greit å høre ting fra flere sider. Jeg ser helt klart ansvaret vårt som foreldre og tenker at jeg bør inkludere meg selv mer i nettverdenen til barna mine, forteller mor Elisabeth Hundsnes.

Kommunen benyttet også anledningen til å introdusere Trygg i Heim, en plattform for informasjon om inkluderende skole- og barnehagemiljø i Heim kommune. Trygg i Heim lanseres om kort tid.

Trygg i Heim-2.png

Trygg i Heim plattform på heim.kommune.no.