Slik kan du gjøre det:

- Rydd så mye som mulig i ukene framover!

- Noter deg sted og hvor mye du har plukket der.

- I midten av mai kan du bestille pantelapper og klistre disse på sekkene som du da kan levere kostnadsfritt på miljøstasjonen. 

Følg med på nett, facebook eller stikkutogplukk.no.

- Vær oppmerksom på at refusjon bare kan utbetales til forening eller organisasjon som står i frivillighetsregisteret.

Remidt setter ut kontainere etter avtale med Lars Wiik, mobil 90662988.

Meld inn fortløpende til post@halsa.frivilligsentral.no eller på telefon 90242585 om hvor laget ditt har ryddet😊 lykke til😊