Definisjon: Område med høy smitte ("røde områder")

Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager. Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider. Her kan du sjekke smittenivået i alle kommunene i Norge. Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om vi anbefaler karantene etter hjemkomst.

 

Smittevernråd ved reiser innenlands

Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Helsemyndighetene oppfordrer derfor reisende fra områder med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst. 

Se mer informasjon på FHI sine sider. 

 

Bakgrunn for anbefaling

Covid-19 er en alvorlig allmennfarlig sykdom med stort smitte- og utbruddspotensial. Heim kommune har hatt god kontroll på situasjonen under pandemien, men har sett utfordringer med innreisesmitte. Nasjonalt har det imidlertid de siste ukene vært en betydelig økning av antall smittetilfeller, bl.a. i Oslo og Bergen.

Ukesrapport for uke 44 og 45 fra FHI viser at det høyeste antall positive prøver ble funnet i aldersgruppen 20-39 år. Blant disse var det 100 meldte smittede per 100 000.

I Oslo, Vestland og Viken har smittetallene vært på henholdsvis 253,5, 186,3 og 166,3 smittede per 100 000.

Det er innført en rekke nye strenge nasjonale smitteverntiltak. I tillegg har det i områder med høy smittespredning blitt iverksatt ytterligere skjerpede tiltak for å hindre smittespredning. Dette innebærer blant annet nedstengingen av fysisk undervisning, nedstenging av «utelivet», treningssenter og kulturtilbud.

Vi vet at det er et stort antall studenter som har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til våre kommune. 

For å unngå en smittespredning fra områder med høyt smittenivå og til vår kommune mener vi derfor denne sterke anbefalingen både er riktig, nødvendig og forholdsmessig. Anbefalingens viktighet i bekjempelsen av pandemien anses å overstige de ulempene det skaper for den enkelte. 

Studenter og andre som kommer hjem fra områder med høy smittespredning, oppfordres derfor på det sterkeste til å gå direkte i karantene etter hjemkomst. Alle som har eller får symptomer må teste seg, selv ved milde symptomer (lenke til bestilling av test).

Karantenen må være på egnet sted. Det stilles ikke krav om karantenehotell.

 

 

Kommuneoverlege i Heim kommune

Cecilie Hatlenes