Stenging av Geilhaugen, Vinjeøra.

Geilhaugen stenges fra tirsdag 5.10.21 i en periode på 14 dager for gjennomkjøring fra kryss mot Russerveien og hus nr. 18.
Dette grunnet utbedring av veien.
Omkjøring via Granveien.
Anleggsarbeider vil pågå til 22.10.21.  Opsal og Fjelnset AS utfører arbeider.

Stenging av Roøyveien, Roøyan.

Roøyveien stenges onsdag 6.10.21 i tidsrommet kl. 08.00 - 14.00.
Dette grunnet gravearbeider med ny stikkrenne ved Trøberget.