Heim kommune har god kontroll i barnehager og skoler, og starter i disse dager planleggingen av neste skole- og barnehageår. Signalene fra sentrale myndigheter er at vi skal planlegge for neste skole- og barnehageår i tråd med gult nivå  i trafikklysmodellen.

Barn og ungdom har fått aktivisert seg i Sodvin-hallen og Hemne Sparebank Arena, og tilbakemeldingene fra idrettslagene er at dette har gått bra. Ved Hemne Sparebank Arena er det i tillegg tillat å drive uorganisert aktivitet. Stamnesdalen har gjennomført ROS-analyser på alle prosesser og er godt innenfor på alle smittevernsrutiner. Øvrige lag og foreninger; samfunnshusene og ungdomshusene er åpnet igjen. Kommunen har sendt ut informasjon til lagene som skal være til hjelp ved gjennomføring av arrangement.

Magerøya har hatt åpning i helgen i tråd med smittevernrådene fra FHI.  KulØrn er ikke åpnet for vanlig aktivitet, men bygget har blitt flittig brukt til direktestrømmer fra kulturlivet i Heim kommune.

For alle som bor på våre sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner er det gledelig å se at besøksordningene fungerer godt. Vi har hatt god hjelp av teknologi for å gjennomføre digitale besøk, men en skjerm kan aldri erstatte fysiske besøk fullt ut. De besøkende tar sine forholdsregler og følger smittevernsrutinene kommunen har utarbeidet.  

Det meste av næringsliv har åpnet opp, med gode smittevernplaner og god kontroll. I alle byer og tettsteder vil restauranter og utesteder ha mulighet til å starte opp sin serveringsvirksomhet i mer normale rammer. Heim kommune følger tett utviklingen av situasjonen, og vil være behjelpelig med råd til næringslivet. For at vi skal kunne hjelpe næringslivet å komme i gang med sin virksomhet på en trygg måte, vil det være avgjørende at besøkende ved samlingsteder tar smittevernet på alvor.

 

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem