Status lokalt

Heim kommune har hatt 9 smittetilfeller siden 12. desember. Det siste smittetilfellet har uklar smittekilde, hvor smittesporingsarbeidet fremdeles pågår. Det er knyttet stor spenning til de neste ukene grunnet tilbakevending av arbeidskraft og skoleelever.

 

Nye tiltak fra regjeringen

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
  • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

  • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

  • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

De øvrige anbefalingene kan du se her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/  

 

Kommunens beredskapsnivå

Basert på den nasjonale og lokale smittesituasjonen vurderer beredskapsledelsen at det kommunale beredskapsnivået settes til oransje nivå. Oransje nivå betyr at beredskapen skjerpes og at ekstra ressurser varsles og forberedes. Heim kommune innfører rullering av personell på hjemmekontor, og oppfordrer også næringslivet til å begrense fysiske kontaktpunkter. I tillegg er det valgt å innføre flere tiltak for de kommunale tjenestene. Disse blir nevnt nedenfor (stenging av kulturtilbud, besøkende på sykehjem, rådhus).  

Scenarier for tiltak (revidert) 09.11.20.JPG

 

Sykehjemmene stenges midlertidig for besøkende

Sykehjemmene i Heim kommune holder midlertidig stengt for besøk for pårørende foreløpig fra 4. til 18. januar.

Det er ikke påvist smitte ved sykehjemmene i Heim, men vi har stengt på grunn av det økte smittetrykket rundt oss. Vi gjør dette for å beskytte beboerne våre. Nå er vaksineringen like rundt hjørnet og vi setter i gang dette tiltaket som et føre-var prinsipp for å forebygge smitte.

Det er fortsatt slik at de som er kritiske syke/ døende, eller de som får en kritisk forverring kan få besøk av sine pårørende.

 

Besøk i omsorgsboliger

Viser til nasjonale retningslinjer angående besøk i egen bolig i perioden 04. til 18.januar 2021, hvor man oppfordres til å unngå besøk i eget hjem på grunn av økt smittetrykk. Dette gjelder også for de som bor i omsorgsboliger. De som bor alene kan ha besøk av en til to personer/pårørende, som er de samme i hele denne perioden.

 

Stenging av kulturtilbud

  • Kulturskolen holdes stengt frem til 18.01
  • Fritidsklubb holdes stengt frem til 18.01
  • Bibliotek stenger. Informasjon om digitalt tilbud vil bli publisert på kommunens sider snarlig
  • Frivilligsentralene holdes stengt. Matombringing til eldre hjemmeboende opprettholdes
  • Sittedans i kulØr`n stenges frem til 18.01

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom stenges i uke 1 og uke 2.

Alle som har behov for kontakt, kan kontakte oss på telefon: 416 21 494

 

Rådhuset på Kyrksæterøra og servicekontoret på Liabø stenges for besøkende

For henvendelser, ring 72 46 00 00 eller send epost til post@heim.kommune.no.

 

Informasjon til næringslivet angående testing og karantene for personell

Heim kommune ønsker å komme i dialog med næringslivet, og da spesielt med deler av næringslivet som vet de vil komme til å motta innreist arbeidskraft i tiden fremover. Bakgrunnen for dette er at vi forventer økt forespørsler angående testing for innreist arbeidskraft. Ta kontakt med stabsleder for samfunnsutvikling for spørsmål angående testing eller karantene for arbeidstakere:

Stabsleder samfunnsutvikling

John Ole Aspli

Tlf: 911 65 565

Epost

 

Beredskapsledelsen i Heim kommune

04.01.2021