Nåsituasjon

Omkringliggende kommuner har hatt eller har pågående lokale smitteutbrudd. Nylig ble serveringssteder i Kristiansund og Trondheim stengt i forbindelse med utbrudd, og kommunene har høy beredskap. Heim kommune har ingen registrerte smittede per dags dato, men følger situasjonen nøye. Kommunen har mottatt levering av telthaller (mulighet for gjennomkjøring med bil) som skal brukes som testfasiliteter på Kyrksæterøra og Liabø. Mer informasjon om dette kommer når det er klart. 

 

Smittevern i forbindelse med influensavaksinering 

For å sikre at influensavaksineringen foregår i trygge rammer ber vi deg som skal vaksinere deg om å vurdere og huske på følgende momenter: 

  • Den som er syk med forkjølelse, feber, o.l. skal holde seg hjemme
  • Alle som kommer for å få vaksine vil få munnbind som de skal ha på under hele vaksineringen
  • Det blir lagt opp til at alle må sprite hender både før under og etter vaksineringen
  • En må holde avstand på minst en meter
  • Er det kø utenfor vaksinasjonsstedet: sitt i bilen og vent
  • Oppfordrer at alle har klær som gjør det enkelt å komme til for vaksinering
  • Folk må være forberedt på noe venting

Se for øvrig nyhet om vaksineringen her: https://www.heim.kommune.no/influensavaksine-vaksineringsdager-i-heim-kommune.6340034-500317.html 

 

Konkretisering av beredskapsnivå og nivåinndeling i forbindelse med pandemisituasjonen

Beredskapsledelsen har nedfelt en konkret beskrivelse av beredskapsnivåer i krisesituasjoner. Vi er nå i gul beredskap som innebærer at vi med ordinære ressurser håndterer situasjonen, og er forberedt på eskalering. 

wDWCMSY 2cKY 8YAAAAASUVORK 5CYII=

 

Nivåinndeling/tiltaksplan tilpasset pandemisituasjonen

Som nevnt ovenfor er vi i gul beredskap som innebærer at tiltakene du finner beskrevet i den gule kolonnen er tiltak som er iverksatt. 

pTG 2VgTJQBspAGSgDZWDHQIuXHUNdLwNloAyUgTJQBp 6KgRYvT 7UddaYMlIEyUAbKQBnYMdDiZcdQ 18tAGSgDZaAMlIGnYqDFy 1NtR 50pA 2WgDJSBMlAGdgz 8FyNceuRuYGVQAAAAAElFTkSuQmCC

 

Råd i forbindelse med julebordsesongen

Det vil ikke bli avholdt tradisjonelle julebord for noen av enhetene i Heim kommune. Vi fraråder næringsliv og organisasjoner å avholde tradisjonelle julebord, og heller finne andre former for markeringer som harmoniserer med pandemisituasjonen. 

 

 

Beredskapsledelsen, 22.10.2020