Smittestatus lokalt og regionalt

Ingen registrerte smittede i Heim kommune siden 16. januar. Trøndelag er et av fylkene som har minst smitte for øyeblikket. De smittetilfellene vi har hatt i vår kommune, har i stor grad vært forbundet med innreise. Vi ser at innreiserestriksjonene (fra utlandet) har bidratt svært positivt for å hindre smittespredning i vår kommune og i vårt fylke.

Beredskapsledelsen vurderer situasjonen slik at kommunen fortsatt er på gult nivå. Dette innebærer at vi løser de aller fleste oppgaver uten bruk av ekstra ressurser, men at vi er i stand til å hurtig iverksette nødvendige tiltak og tilkalle ekstra ressurser dersom det er nødvendig.

 

Status vaksinering per 12.03.2021

Antall 1. doser satt: 641

Antall 2. doser satt: 315

 

Henvendelser angående hvilke vaksinetyper våre innbyggere har fått

FHI og Legemiddelverket har besluttet at vaksineringen med bruk av vaksinetypen AstraZeneca stanses midlertidig (se nyhet om saken). Denne vaksinen har kun blitt brukt til vaksinering av vårt helsepersonell. Alle våre innbyggere har til nå fått vaksinen produsert av Pfizer-BioNtech.

Det understrekes av FHI at det ikke er konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinasjon med AstraZeneca og dødsfallet i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp settes bruken av vaksinen på pause mens utredningen pågår.

FHI påpeker at pausen ikke innebærer at de fraråder vaksinasjon med AstraZeneca i fremtiden. Vaksinen har god dokumentert effekt.

 

Vaksinering - ny vaksinestrategi fra regjeringen

Koronavaksinene har til nå blitt fordelt etter antall innbyggere over 65 år i kommunene. Fremover vil fordelingsnøkkelen være basert på antall personer i kommunen over 18 år. Dette medfører at Heim kommune vil motta færre doser enn tidligere. I tillegg er bruk av vaksinen fra AstraZeneca satt på vent, noe som også kan innvirke på vaksineringstempoet.  

 

Planlegge for økt aktivitet på våre sykehjem

De fleste av våre sykehjemsbeboere er fullvaksinerte. I den nasjonale veilederen for besøk og aktiviteter ved sykehjem gis det råd om at en da bør vurdere å åpne for et større besøk- og aktivitetsnivå. Heim kommune har nå tatt en vurdering, og har endret sine rutiner. Se nyhet om de nye besøksrutinene. 

 

Beredskapsledelsen i Heim

12.03.21