Lokal status og endring i kommunalt beredskapsnivå

Heim kommune har ikke hatt noen smittetilfeller siden 16. januar.  

På bakgrunn av nevnte smittesituasjon vedtar beredskapsledelsen å endre det kommunale beredskapsnivået til gult beredskapsnivå (oversikt over de ulike nivåene finner dere her).

Lokal forskrift utgår – erstattes av anbefalinger

Siden nyttår har Heim kommune hatt en lokal forskrift som blant annet har medført påbud om munnbind innendørs i det offentlige rom, i drosjer og på buss. Det har vært begrensninger på maksimalt ti sosiale kontakter per uke. Drosjer har måttet registrere alle kunder med navn og telefonnummer. Det samme har spisesteder måttet gjøre. Forskriften utløper midnatt 08.02.2021.

Nye sterke anbefalinger i Heim

Vi ligger på risikonivå 1, det laveste nivået når det gjelder smitte. Per i dag er det ingen registrert med smitte i Heim. Fra i morgen, 09.02.2021, gjelder følgende sterke anbefalinger:

  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.
  • Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring. 
  • Vi oppfordrer alle til å ha et skjerpet fokus på nasjonale anbefalinger og regler. Følg lenke for å se en enkel oversikt over nasjonale anbefalinger og regler.

 

Situasjonen kan endres på kort tid, og innbyggerne bes holde seg oppdaterte på kommunens nettsider.

Anbefalinger når det gjelder reiser og besøk

Vi anbefaler alle om å være forsiktige med reiser og det å ta imot besøk i tiden fremover. Vinterferien nærmer seg med stormskritt og vi vet at reise- og besøksaktivitet øker risikoen for at vi får smitte inn i kommunen vår igjen. Det er nå flere lokale utbrudd av virusmutasjoner andre steder i landet, og vi oppfordrer alle til å tenke nøye gjennom hva som er nødvendig av reiseaktivitet

Vaksinestatus

Heim kommune har satt 275 førstedoser. 59 har fått to doser.

Vi nærmer oss ferdige med gruppen over 85 år og skal i gang med vaksineringen av gruppen mellom 75 og 84 år.

For den neste gruppen som skal vaksineres (75-84 år) jobber kommunen nå med å kalle inn de som skal ha vaksine per telefon. Vi begynner med de som har tjenester fra kommunen (hjemmesykepleie og lignende), og jobber oss gradvis gjennom gruppen. Folk må være forberedt på å kunne møte på kort varsel, da vi vet få uker frem i tid hvor mange vaksiner vi til en hver tid får. Kommunen jobber også med en digital løsning for registrering og tildeling av tid til vaksinering, som etter hvert vil bli tatt i bruk. Følg med på kommunes hjemmeside for mer informasjon om vaksinasjonen.

 

FHI har utarbeidet en oversikt over når de enkelte gruppene kan forvente å motta vaksine. Denne oversikten er foreløpig og avhenger av hvor mange vaksiner vi får til landet.

Vaksineringsscenario 08.02.21.JPG

Vaksineringsscenario 08.02.21 (2).webp