Beredskapsledelsen har nylig hatt et møte hvor følgende momenter ble diskutert:

  • Åpning av uteområdene ved skoler og barnehager
  • Beredskapsnivå
  • Julefeiring

 

Åpning av uteområdene ved skoler og barnehager

Uteområdene ved skoler og barnehager åpnes for aktivitet utenfor ordinær åpningstid, med visse forbehold. Dersom du er syk eller sitter i karantene har du ikke adgang til disse områdene. Det oppfordres til at dette ikke blir store samlingsplasser, og at de som bruker uteområdene forholder seg til sine egne kohorter og følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder sosiale sammenkomster og antall nærkontakter.

 

Beredskapsnivå

Beredskapsledelsen har vedtatt å opprettholde gult beredskapsnivå for Heim kommune. Dette innebærer at vi er forberedt på eskalering i situasjonen. Vurderingen baserer seg på at vi nå står ovenfor en julefeiring hvor sannsynligheten for smitte vil komme til å øke. I media ser vi at smittesituasjonen i Trøndelag defineres som grønn, og vi presiserer at dette ikke påvirker kommunens beredskapsnivå. Smittesituasjonen nasjonalt og regionalt kan raskt snu, og vi må derfor opprettholde beredskapen.

 

Julefeiring

Vi ber alle om å fortsette den gode jobben inn mot juletidene. Vi takker for innsatsen våre innbyggere legger ned, og de forhåndsreglene de tar inn mot jul, slik at vi starter det nye året på best mulig vis. Se informasjon om de nasjonale rådene for julefeiring (følg lenke)

 

julerad-16_9.jpg