Heim kommune har besluttet å gå over til oransje beredskapsnivå grunnet nåværende smittesituasjon. Smittesporingsteamet blir varslet og satt i full beredskap og er klar for en eventuell eskalering. Skolene og barnehagene blir bedt om å gå igjennom sine beredskapsplaner for å være forberedt på hva de skal gjøre ved en eventuell eskalering av situasjonen. Det presiseres at det ikke vurderes å stenge barnehager og skoler for øyeblikket. Flere arrangementer i kommunal regi vil ikke gjennomføres.

Heim kommune vil innen kort tid innføre verktøy for digital bestilling av Covid-test. Det vil komme mer informasjon om dette i egen nyhet når dette er klart til bruk.

Vi minner dere om de nasjonale reglene for private arrangementer på offentlig sted er begrenset til maks 20 personer, samt at man i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen.

 

Nedenfor følger beskrivelse av hva oransje beredskap innebærer, samt opplysninger om nasjonal skjenkestopp og innreiseregler.  

wDWCMSY 2cKY 8YAAAAASUVORK 5CYII=

Nivåinndeling/tiltaksplan tilpasset pandemisituasjonen

Som nevnt ovenfor er vi i oransje beredskap som innebærer at tiltakene du finner beskrevet i den oransje kolonnen er tiltak som er iverksatt. 

pTG 2VgTJQBspAGSgDZWDHQIuXHUNdLwNloAyUgTJQBp 6KgRYvT 7UddaYMlIEyUAbKQBnYMdDiZcdQ 18tAGSgDZaAMlIGnYqDFy 1NtR 50pA 2WgDJSBMlAGdgz 8FyNceuRuYGVQAAAAAElFTkSuQmCC

 

Viktig informasjon til næringslivet: 

Innreist arbeidskraft

Regjeringen har innført nye regler for innreist arbeidskraft. Det er særdeles viktig at alle bedrifter kjenner sitt ansvar for å overholde disse reglene. 

Her er reglene: 

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. 

Jamfør siste punkt skal arbeidsgiver gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. De må sørge for at reisende fraktes til bosted/karantenebolig i egen bil. Praktisk løsning på dette er at innreisende henter egen bil ved flyplassen og kjører selv til bosted.

Se råd fra kommuneoverlegen angående dette.

 

 

Nasjonal skjenkestopp 

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Kommunen vil føre tilsyn. 

 

Ta kontakt med leder for samfunnsutvikling for spørsmål angående innreist arbeidskraft og skjenkestopp:


John Ole Aspli
E-post
Tlf: 911 65 565

 

 

06.11.20

Beredskapsledelsen i Heim kommune