Det er behov for ferievikarer innen følgende tjenesteområder:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp (inkl. boliger for heldøgns omsorg
  • Miljøarbeid
  • Sykehjem
  • Institusjonskjøkken
  • Personlig assistanse
  • Dagsenter for demente

Mer informasjon om stillingen og link til elektronisk søknadsskjema;
Info./søknadsskjema.

Søknadsfristen er 12.mars 2020!

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende sommerjobb i et hektisk, men trivelig miljø!