Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd gjennom Regionalt miljøprogram - søknadsfrist 15. oktober

Publisert
Ku

Landbrukskontoret minner om søknadsfrist 15. oktober for å søke produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd gjennom Regionalt miljøprogram.

Se vår side om tilskuddsordninger.