Hovedbegrunnelsene er den uklare og økende smittesituasjonen i Heim og rundt oss i Trøndelag for øvrig, og de konsekvensene ev. smittetilfeller i jule- og nyttårshøytiden, vil kunne få for drift og aktivitet i Sodvinhallen i januar. Vi ser at Sodvinhallen ville blitt et stort treffsted/møtepunkt mht. smittefaren, og da en stor blanding av folk, både lokale og tilreisende.

Se hele meldingen på Sodvinhallens Facebookside her: