Kunstneren forteller om prosjektet

- "I prosjektet Snillfjordingen portretterer jeg menneskene som kommer fra tidligere Snillfjord kommune. Jeg møter de i sitt nærmiljø på steder som Vingvågen, Hemnskjela, Stolpnes, Berdal og Snildalssætra. Portrettene utforsker mennesker i sitt nærmiljø, men det søker også å plassere sted med tid og ulike ståsted i livet. Barn, ungdom, voksne og eldre fotografert i ulike livs-faser. Stedet er det samme, men tiden, dine erfaringer og ditt ståsted i livet vil være utgangspunkt for ulike historier om hvem vi er. Stedet er rammen, men livshistoriene vil være ulike. Snillfjordingen er ikke én historie, men mange historier innenfor rammen av et sted. Som fotograf er jeg nærværende enten de søker blikket mitt eller ser bort forbi og utover. Vi deler tiden og møtet blir et portrett." - Ann Iren Jamtøy