Orkland kommune har nå et pågående smitteutbrudd, og har kommet med sterke anbefalinger til sine innbyggere. Så langt er det ingenting som tyder på at det er forgreininger til Heim, men som et føre-var-prinsipp kommer vi også med følgende sterke anbefalinger:

 

  • Om du ikke kan overholde 2 meter avstand, og du ikke er fullvaksinert, så anbefales det bruk av munnbind (også utendørs). 
  • Utendørs anbefales det ikke større samlinger eller arrangement enn maksimalt 50 personer (totalt, inkludert personer som er fullvaksinerte).
  • Unngå unødvendige reiser på tvers av kommunegrenser.

Heim kommune har ikke hatt lokale anbefalinger den siste tiden. Disse anbefalingene gjelder fra og med i dag, og til ny informasjon blir gitt. 

Det understrekes at disse sterke anbefalingene kommer i tillegg til eksisterende nasjonale anbefalinger og regler: 

Husk nasjonale anbefalinger for besøk i privat hjem: 

  • I private hjem er det anbefalt å ha besøk av maks 5 personer. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde 1 meter avstand. Det finnes noen unntak fra dette se: oversikten over regjeringens nasjonale tiltak.

Innenfor dette rammeverket av sterke lokal anbefalinger og nasjonale regler og anbefalinger kan altså 17. mai feiring gjennomføres. Her har vi alle et ansvar for å vurdere egne planer for nasjonaldagen sett opp mot dette rammeverket. Er du i tvil, så er det nok best å avlyse dine planer. 

For mer informasjon om utbruddet i Orkland kommune og stedene der smittede har vært klikk her .

 

Delta gjerne på Heim kommunes digital 17.mai feiring. Vi ønsker alle en fin og smittefri feiring.