Kontakt Skatteetaten dersom:

 Kontakt Kemnerkontoret dersom:

 • Inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/ kopi av skattemeldingen 
 • Du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller forsørgerfradrag
 • Du har spørsmål om beregnede skattebeløp

  Husk at klage må sendes skattekontoret per post eller elektronisk
  Skatteetaten
  Postboks 9200 Grønland
  0134 OSLO
  Telefon 800 80 000
 • Beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver. 
  Henvendelsen gjøres skriftlig.
  Legg ved kopi av lønnskvitteringer, eller annen dokumentasjon på betalt forskuddsskatt/tilleggsforskudd.
  Se "Klage på avregning"
 • Spørsmål om tilbakebetaling av skatt.
  Se Penger tilgode ved skatteoppgjøret?
 • Spørsmål om betaling av restskatt.
  Se Restskatt