En skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter. Flere og flere bransjer og enkeltvirksomheter, både private og offentlige, tar i bruk skatteattest i forbindelse med egne kjøp av varer og tjenester. Skatteattest er en indikasjon på seriøsitet og trygg økonomi hos leverandøren.

Når trenger du skatteattest?

Ved levering til det offentlige må leverandører legge frem attest for merverdiavgift og skatt.

Du må fremlegge skatteattest ved:

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet osv
  • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
  • Søknad om skjenkebevilling.

Statlig skatteattester gyldig i 6 måneder og den utstedes på norsk, tysk, fransk og engelsk

For mer informasjon og bestilling av skatteattest kan du gå inn på www.skatteetaten.no