Bakgrunn for prosjektet

Heim kommune søkte i 2018 om å bli med i Trøndelag Fylkeskommune sin satsning Program for folkehelsearbeid.

Heim kommune ønsker å se på sammenhengen mellom utformingen av uteområdet og elevens psykiske helse.

Vi ønsker å skape et attraktivt uteområde som stimulerer til fysisk aktivitet og sosialt samspill, der elevene skal ha medbestemmelse gjennom hele prosjektet.

I dette arbeidet er det mange aktører med

  • Elever (som er de aller viktigste), foreldre og ansatte ved Sodin skole
  • Tverrfaglig kommunal folkehelsegruppe
  • Program for folkehelsearbeid i Trøndelag (TFK)
  • Landskapsarkitekt fra Lala Tøyen
  • Forskerteam fra NTNU (ansvar for evaluering)

Innlegget på konferansen handlet om hvordan skolen har arbeidet med elevdeltakelse og samskaping i dette prosjektet. Arkitekten har sammen med elevene laget en helhetlig plan for uteområdet. Planen er delt inn i mange små soner, slik at vi kan gjennomføre et og et delprosjekt.

Elevene har vært med i alle prosesser helt fra starten. De har vært med på idedugnader, samtaler med arkitekt, workshops og konkret arbeid ute i skolegården.