Ved eventuelle behov for engangstester, utleveres dette ved Helse og Mestring (Helsesenteret) etter kl. 11.00.

Utlevering skjer etter henvendelse på tlf. 72 46 00 00.