Selvhjelpsprogram på internett og telefonnummer du kan ringe

Angst, depresjon og søvnproblematikk

Norsk Helseinformatikk 


Mental Helse: Hjelpetelefonen

For deg som vil ha noen å snakke med om arbeidslivets små
og store utfordringer

 

Hjelpetelefonen:116 123

Arbeidslivstelefonen: 225 66 700

 


Kirkens SOS

SOS-meldinger er en anonym meldingstjeneste. Meldinger blir
besvart av frivillige medarbeidere.

Telefon: 815 33 300


Kors på halsen

På Kors på halsen kan du som er under 18 år snakke trygt,gratis og anonymt om bruk av nett og mobil. Nettsted somdrives av Røde Kors. I 2005 besvarte Røde kors over 3120 anonyme epost fra barn og ungdom og publiserte nærmere 8500 innlegg i diskusjonsform.

Telefon: 800 33 21


Ungdomstelefonen

Unge svarer unge med spørsmål seksualitet, legning og identitet.

Telefon: 810 00 277


Voksne for barn bekymringstjenesten

Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym.

Telefon: 810 03 940


Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111


Senter mot incest og seksuelle overgrep

Telefon: 738 90 880


Ung.no

Offentlig informasjon for ungdom.Svarer på alle slags spørsmål
fra barn og unge mellom 13 og 20 år.


Hjelpelinjen for spillavhengige

Telefon: 800 80 040


Krisesenteret for Orkland og omegn

Kommunen har avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn. Døgnåpen kristelefon.

Telefon: 724 82 410

Tips for økt hverdagsglede

Filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt.

https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

Bøker

“Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen

“Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder

“Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål

“Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål

“Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad