Heim kommune vedtok i kommunestyret (sak 59/19) den 19.12.2019, eiendomsskatt for Heim kommune, jf. Lov om eiendomsskatt til kommunene (Eiendomsskatteloven) §10. Det vil bli besiktigelse av eiendommer i Heim kommune, og vi vil starte med Snillfjord-delen nå i høst. 

I forbindelse med sammenslåing av kommunene Snillfjord (1/3), Halsa og Hemne, er det særskilte regler som gjelder for samordning av takstgrunnlag og promillesatser. Heim kommunestyre vedtok utsatt overgangsperiode, slik at samordningsperioden starter fra og med eiendomsskatteåret 2021, jf. Eiendomsskatteloven §13 tredje ledd. 

Dette betyr at bolig- og fritidseiendommene i de ulike delene (etter gamle kommunegrenser) får utskrevet eiendomsskatt etter ulikt skattetakstgrunnlag og ulik promillesats, inntil alle eiendommer er besiktiget og taksert på nytt. Først i 2023 vil takstgrunnlaget være gjort etter samme rammer og retningslinjer, samt ha lik promillesats for beregning av eiendomsskatten. Takstgrunnlaget vil da være fastsatt i 10 år.  

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke skatteetatens beregnede markedsverdi for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten, jf. kommunestyrevedtak 39/20 og eiendomsskatteloven § 8 C-1. 

Næringseiendommene har lik promille i alle deler av kommunen, men er taksert etter ulike rammer og retningslinjer.  

Det skal være en alminnelig taksering i kommunen hvert tiende år.