De nasjonale rådene er som følger: "Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen".  

I den lokale forskriften § 3. er det vedtatt at "Sosiale kontakter ut over egen husstand skal begrenses til 10 per uke". 

Den lokale forskriften er gjeldende frem til og med 3. februar, og vil ikke endres selv om det nå er kommet nye nasjonale råd. Det er fullt mulig å følge både de nasjonale rådene og den lokale forskriften. 

En praktisk forklaring på hvordan de nasjonale rådene og den lokale forskriften henger sammen:

  • Du kan invitere 5 gjester på besøk av gangen. Inviterer du til besøk 2 ganger i løpet av uken, med til sammen 10 forskjellige personer, kan du ikke møte noen flere kontakter den uken
  • Du kan invitere de samme gjestene over flere dager, i samme uke, såfremt ikke antallet forskjellige kontakter overstiger 10 i løpet av en uke 

Selv om det nå er åpnet opp for mer besøk, påpeker både de nasjonale og lokale rådene og tiltakene at vi fremdeles bør moderere den sosiale kontakten. Har du ikke plass til å ta imot gjester og samtidig overholde avstandsrådene, oppfordres det til å møte folk utendørs.