Regjeringen anbefaler tydelig at man unngår unødvendige reiser innenlands i påska. Helseministeren har i tillegg sagt at om du er fra områder som har forhøyede tiltak nå, så skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet.  

Unntaksvis kan det likevel være grunner for å reise, av familiære eller sosiale årsaker. Da oppfordrer ordførerne i Trondheimsregionen til ekstra stor forsiktighet. Utspillet kommer etter faglige råd og anbefalinger fra kommuneoverlegene i våre kommuner.  

 

Vi ønsker i den forbindelse å understreke følgende: 

Det er viktig at alle som har grunn til å foreta en reise i forbindelse med påska følger de nasjonale rådene. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/ 

Vi har tidligere publisert våre anbefalinger for påsken (følg kobling for å lese mer). Disse er oppdaterte i tråd med Trondheimsregionens oppfordringer.

  • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest. 
  • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre.  
  • Vi anbefaler at du har minst mulig kontakt med andre de siste dagene før reisen. 
  • Ha lav terskel for å teste deg dersom du har den minste mistanke om at du kan være smittet – pga. lette symptomer eller risikosituasjon. 
  • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de første 5-7 dagene etter du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk. 

 

Ved reiser internt i Trøndelag kan det være lurt å handle til påsken der man bor. Vær oppmerksom på de reglene som gjelder i kommunen du reiser til.  Det er selvsagt også avgjørende viktig at man holder seg hjemme hvis man har symptomer eller venter på prøvesvar. 

 

God påske 

Signert av ordførerne i Trondheimsregionen