De fleste beboere og ansatte er nå vaksinerte. Vaksineringen gir en betydelig redusert risiko for å få Covid-19, men at den ikke kan utelukkes helt. Dette medfører at vi kan åpne opp for aktiviteter i noen fellesarealer i tillegg til besøk på besøksrom og pasientrom. Lokale regler blir gjeldende.

En del aktiviteter som vi i lang tid ikke har kunnet gjennomført, kan nå gjenopptas. Dette vil kunne gi økt livsglede og sosial kontakt for beboerne og pårørende.

Fortsatt vil retningslinjer angående smittevern sette noen begrensninger:

Vi anbefaler fremdeles at besøk foretas i besøkspaviljong, tilrettelagte besøksrom eller pasientrom, dette må da avtales på forhånd.
Alle besøkende skal fortsatt registreres med navn, dato for besøk, hvem de har besøkt og telefonnummer til besøkende. 
Besøkene med luftveissymptomer, bør ikke komme på besøk
Smitteverntiltak som håndhygiene og 1 meters avstand skal fortsatt gjelde gjennom hele besøket.
Er både beboer og den besøkende vaksinert, kan de ha fysisk kontakt.
Etter hvert besøk skal berørte overflater vaskes med tilgjengelig rengjøringsmiddel.

 

Sykehjemmene ønsker også å gjenoppta samarbeidet med de frivillige til å gjennomføre trivselstiltak. Dette vil bli planlagt sammen med våre samarbeidskontakter.

 

Sykehjemmene vil kontinuerlig vurdere besøksrutiner ut ifra kommunens smittesituasjon.