Rusoppfølging

  • Fører ditt rusbruk til vanskeligheter i jobben din?
  • Er det andre som uttrykker bekymring for ditt rusbruk, og ønsker at du skal redusere det?
  • Er du plaget av skyldfølelse på grunn av ditt rusbruk?
  • Er du bekymret for rusbruket til noen du kjenner?

Vi tilbyr motiverende samtaler og støttesamtaler dersom du har et ønske om å redusere eller slutte med rus. Dersom dine vansker er moderate til alvorlige kan vi i samarbeid med fastlege henvise til spesialisthelsetjenesten for avvenning i institusjon eller i poliklinikk. Under behandling i spesialisthelsetjenesten er vi med å bistå underveis og i etterkant. I et behandlingsforløp kan det være behov fra flere tjenester i kommunen, og vi hjelper da til med å koordinere denne tverrfaglige innsatsen. Da kan individuell plan være et nyttig verktøy.

Individuelle samtaler:

Vi tilbyr støttesamtaler eller behandlingssamtaler for de med lette til moderate rusvansker. De fleste ansatte har kurs i samtalemetoden motiverende intervju.

Hasjavvenning:

To av våre ansatte har opplæring i hasjavvenningsprogrammet (HAP), og dette kan tilbys individuelt eller i grupper ved behov.

Brukerutstyr:

Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et tiltak for å redusere helseskader og smittsomme sykdommer knyttet til rusmiddelbruk.

Dersom du har behov for rent brukerutstyr kan man ta kontakt med oss per telefon, se kontaktinformasjon på forsiden, i vår åpningstid 07.30-15.30 på hverdager.

Pårørende:

Støttesamtaler og oppfølging av pårørende til de med rusvansker er en del av vårt tjenestetilbud.