Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter at skattelisten er lagt ut, likevel tidligst 20. august i fastsettingsåret.
Er restskatten minst kr. 1.000 forfaller den til betaling i to like store terminer.
Første termin forfaller som i første punktum, mens annen termin forfaller 5 uker senere. 
Restskatt under kr 1000 forfaller i en termin.

Restskatt på kr. 100 eller mer innkreves. 

 

Rentetillegg restskatt

  • For personlige skattytere skal det beregnes renter fra 1. juli i ligningsåret og frem til forfall første termin restskatt.  
  • For upersonlige beregnes renter fra 15. mars inneværende år og frem til forfall for første termin restskatt.

 

Betaling

Ved skatteoppgjøret vil det bli sendt ut betalingskort i god tid før første forfall. Bruk tilsendte betalingskort ved betaling.
Betaling skal skje til Heim kemnerkontor - bankkonto for skatt:
63450650554. 

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling.
KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. 
KID-nummer for betaling av restskatt kan du generere her

Har du spørsmål om betaling? Ring 72 46 00 00

Betales ikke restskatten ved forfall, påløper det forsinkelsesrenter.

OBS!  Selv om du har sendt klage på skattefastsetting til skattekontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp.      

For mer informasjon: besøk skatteetatens hjemmesider www.skatteetaten.no