Tilbud for reisende til og fra Orkdal sykehus

Bestillingstransporten, som foregår med drosje, er satt opp for deg som trenger skyss til og fra Orkdal sykehus i forbindelse med reise med linje 320 og 470. Det er fri overgang mellom buss og drosje. Din bussbillett kan derfor brukes hele veien.

Avgangstider mandag til fredag

Transport fra Orkanger skysstasjon til Orkdal sykehus

  • Linje 320 fra Sistranda kl. 07:10. Ankomst Orkanger skysstasjon kl. 09:26.
  • Linje 470 fra Aure kl. 06:55. Ankomst Orkanger skysstasjon kl. 09:00.

Transport fra Orkdal sykehus til Orkanger skysstasjon

  • Linje 320 fra Orkanger skysstasjon kl. 16:12. Ankomst Sistranda kl. 18:17.
  • Linje 470 avgang fra Orkanger skysstasjon kl. 15:40. Ankomst Aure kl. 17:40.

Rutetabeller fra 1. februar

Bestilling

Ring TrønderTaxi på tlf. 07373 innen kl. 18 dagen før for reise til Orkdal sykehus, og innen kl. 12 samme dag for reise fra Orkdal sykehus.

Se AtB sine sider for mer informasjon.