8HTwUf 5uIrd sAAAAASUVORK 5CYII=

D 6TUFt 1ZkTBkAAAAAElFTkSuQmCC

Vi ønsker primært at dere registrerer stier og turer som mangler i kartet. Det kan være alt fra en mye brukt tursti som er lett å finne eller allerede godt merkede/skiltede turstier. Disse legger dere inn ved å velge linjeregistrering, klikke i kartet gjennom ruten og avslutte med et dobbeltklikk. Det er ikke viktig å tegne inn ruta nøyaktig. Dette vil vi gjøre etter flyfoto eller GPS-spor i etterkant. Vi ønsker heller at dere beskriver turen godt og angir hvem som skal ha ansvar for merking og tilrettelegging.

 

Dersom det er behov for utbedringer eller tilretteleggingstiltak skriver dere dette i et eget felt. Det er også lagt opp til at dere kan kommentere eksisterende ruter. Hvis dere for eksempel vet om en bekk hvor det burde vært en bru, lager dere en punktregistreing der dette er og laster opp et bilde av situasjonen. Det samme gjelder skilt som er ødelagte etc. I siste omgang kan dere fint legge inn forslag til nye turer. Det kan for eksempel være en forbindelse mellom to mye brukte turruter eller en fin tur som krever skilting og merking før den kan legges ut.

 

Prosjektet skal resultere i en rapport som lister opp alle våre ferdselsårer og tilrettelagte ruter. Rapporten skal også gi oss en oversikt over status for hver enkelt turrute og liste opp framtidige behov og ønsker. Vi kommer også til å ha flere innspillsrunder i 2022, i forbindelse med at kommuneplanens arealdel skal rulleres . Da vil det også bli mulig å komme med innspill på lokale grendamøter, både digitalt, muntlig og på papirkart.

 

Rapporten og en komplett turdatabase vil være et godt hjelpemiddel i kommunens framtidige arealplanarbeid. Det må bemerkes at Heim kommune dessverre ikke vil ha ressurser tilgjengelig til å kunne bidra med noen form for fysisk tilrettelegging ut over det å gi noe tilskudd til skilting og merking. Kommunen ønsker heller ikke å ha noe overordnet ansvar for turruter. Heim kommune skal kunne gi råd og veiledning til alle frivillige lag og organisasjoner som ønsker å sette i gang tiltak, for eksempel i søknadsprosesser for å skaffe tilskudd. Det er et overordnet ønske fra Trøndelag Fylkeskommune at friluftslivets ferdselsårer kommer med i kommunens planverk, slik at også de kan få oversikt over framtidige behov for tilskudd innenfor friluftslivet i fylket vårt.   

 

Vi håper du vil være med på å gjøre Heim til den mest attraktive tur- og friluftslivskommunen i vår del av landet.
Vi takker for alle bidrag og innspill framover!

 

 

Link til kart: https://innbyggerdialog3d.geodataonline.no/v1/?appid=f26aaf122fa3456792c256e55027ea8a

 

Robert Sørlie

Plan og samfunnsutvikling (GIS)

Mob: 40 23 70 77

Sentralbord: 72 46 00 00

www.heim.kommune.no