Kommunens psykososial kriseteam er på stedet og kommunen tar imot henvendelser fra pårørende. Er du pårørende eller har behov for å snakke med noen? Kontakt oss på telefon:  72 46 00 00.

 

 

Andre legevaktshendelser

Legevakten på Orkanger står klar til å bistå andre legevaktshendelser ved behov nord for raset. Ring telefon  116 117 som vanlig ved behov for legevakt.

 

Psykososialt kriseteam i Heim kommune

Psykososial støttegruppe er opprettet for å gi psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser eller katastrofer. 

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig psykososial innsats og er en integrert del av kommunens beredskap. Teamet skal yte et koordinert tilbud av kommunale tjenester og psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.