Vi er nå i en situasjon der mange av innbyggerne i Heim kommune befinner seg i en eller annen form for isolasjon. Vår tilværelse har blitt endret brått, og dette kan bidra til økt bekymring, engstelse, tiltaksløshet, nedstemthet og generell utrygghet.

Derfor oppretter vi nå en telefontjeneste for dere som har behov for psykologisk støtte, eller råd- og veiledning. Telefontjenesten vil være betjent av fagfolk med kompetanse på barn, unges og voksnes psykiske helse, og er ment å bistå deg som kjenner på en ekstra psykisk belastning som følge av spredningen av korona- viruset.

 

Ring 480 94 250, kommunepsykolog Ane Aarvaag

eller 979 53 204, kommunepsykolog Trine Sæther Sødahl

 

Åpningstid: mandag- fredag kl. 08.30- 15.00

Dersom du ikke oppnår kontakt, så ringer vi tilbake så snart det lar seg gjøre.

 

Følg lenke for mer informasjon om tjenesten og se andre nyttige nettsider med råd for å handtere situasjonen.