Åpningstid i jul/nyttår:

23.12 kl.10.00-14.00  Telefon: 97 95 32 04

28.12 kl.10.00-14.00  Telefon: 41 41 13 62

29.12 kl.10.00-14.00  Telefon: 41 41 1362

30.12 kl. 10.00-14.00 Telefon: 97 95 32 04

31.12 kl. 9.00-11.00    Telefon: 97 95 32 04

Dersom du ikke oppnår kontakt, så ringer vi tilbake så snart det lar seg gjøre.

Vi anbefaler også Mental helses gratis døgnåpne hjelpetelefon tlf. 116 123.