Organisering

Gruppen er flerfaglig sammensatt og har bred kompetanse på krisearbeid og krisereaksjoner.  Gruppen ledes av enhetsleder Helse og Mestring Kyrksæterøra, Eli Mette L. Vitsø,

tlf. 920 55 607.

Gruppen organiserer seg internt i forhold til sine arbeidsoppgaver.

Gruppens medlemmer har ikke vaktordning, men møter etter utkalling, dersom vi har mulighet for det.