Kommunen anbefaler søkere å sette seg inn i veiledningen, blant annet hvilke krav til produksjon som gjelder for husdyr man søker tilskudd for, se veiledning nedenfor kap. 4 om antall dyr. 

For å oppfylle kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon, må produksjonen ha et næringsmessig preg. Leveransene fra produksjonen skal stå i samsvar med antall dyr. Kommunen minner også om krav til gjødslingsplan og krav til journal for bruk av plantevernmidler, se veiledningen kap. 11. 

For mer informasjon om tilskuddsordningen kan du lese her. Du finner også søkeveiledning her.