Landet åpnes sakte men sikkert, etter de kraftigste regjeringstiltakene i fredstid. For at denne åpningen skal lykkes er vi helt avhengig av at vi følger de rådene som de nasjonale myndighetene fremmer. Smittefaren vil henge over oss i flere måneder frem i tid, og hvis vi nå starter med å leve som før, er jeg redd for at de kraftige tiltakene vil ha vært forgjeves. Med tanke på feiring av 17.mai, er det nedsatt en komité som arbeider med dette. Følg med på kommunens hjemmeside og Facebook for informasjon om feiringen. Jeg vil gjerne påminne dere rådene som gjelder for oss alle (FHI):

  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold.
  • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
  • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  • Unngå stigmatisering og utestengning. 
  • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

 

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem