Vi har et nytt smittetilfelle med Covid-19 i Heim kommune. Alle nærkontakter er kontaktet og blir fulgt opp med tanke på karantene og andre tiltak.   

En person med tilknytning til smittetilfellet, er også mistenkt smittet med Covid-19. Personen som er mistenkt smittet har vært på følgende steder lørdag 05.12.20 i tidsrommet 12.00-15.30:

  1. Falksenteret
  2. Lunds bakeri 
  3. Hemne blomster
  4. Motesenteret

Vi oppfordrer alle som har vært på disse stedene, innenfor dette tidsrommet, om å være obs på symptomer, og snarlig teste seg dersom symptomer oppstår.   

Orkland kommune la ut en pressemelding tidligere i dag om at de har fått et smittetilfelle som berører omliggende kommuner. Ingen av de fem pasientene som er satt i karantene på Orkdal sykehus er hjemmehørende i Heim kommune.