En personlig skatteyter er en fysisk person som er skattepliktig på grunn av trygdeutbetaling, lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt eller formue. Skatteplikten kan også oppstå ved gevinst av salg. Skatten innbetales ved forskuddsstrekk i lønns-/ trygdeutbetalinger eller ved utskrevet forskuddsskatt.

De fleste får skatteoppgjør i slutten av juni, deretter løpende oppgjør etter hvert som skatteoppgjør er klar.
Siste avregningsdato er medio oktober.

Du kan også finne informasjon på www.skatteetaten.no