Oppgaver som er overført Skatteetaten er blant annet:

  • Skattepenger til gode
  • Behandling av restskatt
  • Skatteattester og konto-/ saldoutskrift for skatt og avgift
  • Tilleggsforskudd
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav

Kontaktinformasjon:

skatteetaten.no

Tlf. 800 80 000

 

På grunn av koronasituasjonen er publikumsveiledning ved skattekontorene kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises pr nå til skatteetaten.no eller tlf. 800 80 000