Talen til ordfører Odd Jarle Svanem

Kjære alle sammen i Heim kommune!

Nå er julen snart over oss, og året 2020 nærmer seg slutten. Vi hadde ikke forestilt oss hvordan dette året skulle bli. Året har bydd på stengte skoler og barnehager, nedstengte haller og aktiviteter, og langt mindre reising og besøk.

Jeg setter stor pris på innbyggerne i Heim kommune, som har tatt ansvar i denne utfordrende tiden og har opprettholdt dugnadsånden. Jeg berømmer også de ansatte i Heim kommune som har stått i det og bidratt på alle områder. Dette har vært et svært spesielt og utfordrende år, men vi har opplevd å hatt god kontroll, samtidig som vi også kanskje har vært litt heldige. Vi har lagt merke til at næringslivet har fulgt med og tatt innover seg smittevernråd og regler, som har gjort at de stort sett har vært i drift i hele perioden. Jeg vil minne både innbyggerne og næringslivet om at vi enda ikke er helt i mål. Det kommer en høytid nå, hvor mange har vært på reise og mange tar imot besøk fra andre steder. Vi ser utbrudd rundt om i Norge (for eksempel Hadsel kommune) hvor en person kom «Sørafra» og smittet mange. Det er viktig at vi opprettholder smittevernstrykket og tar nødvendige grep for å sikre at alle er trygge.

Vi er inne i ei spesiell tid, og mange vil nok synes at mørketiden har vært ekstra mørk i år. En telefonsamtale kan være nok til lyse opp litt i hverdagen til hverandre. På landsbasis viser statistikken at flere familier har store utfordringer og mange barn og unge har ikke hatt det så greit. Jeg håper alle kan se seg rundt, og vise ekstra omsorg og oppmerksomhet hvis dere ser noen sliter. Ta den nødvendige telefonen, hvis dere ser eller hører om noen som ikke har det bra.  

Mange av de sosiale samlingene og arrangementene har ikke funnet sted, men vi har sett at det er flere kreative sjeler i Heim kommune som har bidratt til at vi likevel har hatt noe å glede oss over. En stor takk går til disse!

En av de viktigste og den mest krevende politiske prosessen i år har vært arbeidet med neste års budsjett. Jeg har troen på at samarbeidet mellom politikerne og administrasjon vil gjøre at vi kommer oss ned på et fornuftig driftsnivå, og kvaliteten på våre tjenester blir gode, også i fremtiden.

Jeg vil ønske dere alle en god jul, og be om at vi fortsetter dugnaden helt til situasjonen stabiliserer seg.

Ta vare på hverandre, og god jul!

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem