Bakgrunnen for prosjektet

- Næringsalliansen i Trøndelag, som vi er en del av, har tatt inititativet sammen til å lage gode måter å markedsføre våre kommuner på. Vi har søkt prosjektmidler fra fylkeskommunen som delfinanisiering, i tillegg til at det er søkt midler fra næringsfondet i Heim kommune for å dekke noe av utgiftene. Filmen vil bidra til at vi får markedsført oss på en visuell måte. Vi jobber med omdømmebygging, attraktivitet og synlighet, og dette er et ledd i dette. For å styrke dette arbeidet jobber vi sammen med Heim kommunes kommunikasjonsteam. Det positive med prosjektet er at filmen bli sendt på Trønder-TV fra og med uke 37 (september), og at vi kan benytte oss av materialet til videre bruk senere. Den vil også ligge ut på iHeim.no sine sider, en side som vi tror og håper blir en av de viktigste kanalene for å få med seg hva som skjer i Heim. iHeim er til for alle innbyggere, næringsliv og tilreisende, sier daglig leder av Heim næringsforening, Tora Vaagan Hofseth. 

 

Tora 2 (Small).jpg

På bildet: Tora presenterer næringslivet i Heim på en stødig og energisk måte