Heim kommune har gjennom de to siste ukene jobbet intenst med å korrigere driftsforstyrrelser ved vannbehandlingsanlegget til Staurset vannverk. En har også tatt utvidede vannprøver for å bekrefte at drikkevannet er trygt å bruke.

Vi har nå sikre indikasjoner på at renseanlegget fungerer som det skal, samtidig med at flere påfølgende vannprøver bekrefter dette.

Utfordringene som vi har hatt skyldes svært dårlig råvannskvalitet i en periode, sammen med driftsforstyrrelser i anlegget og høyt vannforbruk. Alle disse faktorene er nå bedret.

 

Vi beklager ulempene den lange perioden med kokevarsel har hatt for abonnentene ved vannverket.